Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 70%-os támogatása. 

Pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek
– a szabad vállalkozási zónákban működő kkv-k
– amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
– amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes
üzleti évben minimum 1 fő volt.
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

szövetkezetek

Önállóan támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
Az eszközbeszerzés tevékenység költségének az esetleges ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés,
átalakítás, bővítés).
Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált
szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb

20%-át érheti
el).
Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át
érheti el, a maximális elszámolható költség a mindenkori bérminimum 1,5-szerese),
Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele
tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének
legfeljebb 15%-át érheti el).
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
Forgóeszköz

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– szabad vállalkozási zónák településein minimum 2.000.000 forint, maximum
10.000.000 forint.
– azon belül GINOP-1.2.9-20 2. listaalapján 10.000.000-60.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke

Az összes elszámolható költség 70%-a,
GINOP-1.2.9-20 2. listaalapján 100% támogatás. 

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtására január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.