A támogatás mértéke

Minimum 10 millió maximum 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

Támogatási kategória és a maximális támogatási mérték 

– csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 60 % -os az intenzitás 

Támogatást igénylők köre 

– mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek a 2018-as üzleti évre vonatkozó lezárt és közzétett beszámolóval. 

– összes elszámolható költség maximum az előző, teljes, éves, lezárt üzleti év árbevétele 

– támogatási összeg maximuma legfeljebb az előző évi saját tőke összege 

– tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum a az előző lezárt üzleti év személyi jellegű ráfordítás 150%-a, vagy az előző évi EBIDTA 150 %-a 

– rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

– Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek. 

– az éves átlagos statisztikai állományi létszáma – konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében – a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt 

– Magyarország teljes területén támogathatók a projektek. 

– konzorciumban nem pályázható 

Elszámolható költségek 

I. Projektkoordináció : bér, járulék, szakértői szolgáltatás – maximum az összes elszámolható költség 5%-a 

II. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: bér, járulék, Bér és járulék min. 30 % 

III. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, megbízási díj, kötelező nyilvánosság, mely maximum a projekt összes elszámolható költségének 0,5 %-a lehet. 

IV. K+F szolgáltatás 

V. Anyagköltség 

Eszközbeszerzés költségei (pl. laptop), maximum az összes elszámolható költség 20 %-áig. , Rezsi (bankszámla, irodatechnika, közüzemi, dokumentációs költségek is), maximum az összes elszámolható költségének 1 %-áig 

VI. Piacra jutás 

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. Maximum az összes elszámolható költség 5%-a. 

VII. Eszköz 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

Kötelező vállalás 

1 fő BSc, vagy MSc kutató foglalkoztatása min 4 órában (akár megbízásival)!

A pályázat folyamatosan benyújtható.