Pályázati tanácsadás

KiemeltSzolgáltatásunk

Pályázati tanácsadás

Partnereinket – egyéni paramétereiket is figyelembe véve – végig kísérjük és szakmai tanácsokkal látjuk el nemcsak a pályázati lehetőségek felkutatásában, de a pályázat megírásában, illetve az elnyert összeg lehívásának folyamatában is.

A pályázati tanácsadás első lépéseként megismerkedünk megbízónk terveivel, majd a vállalkozás aktuális helyzetét mérjük fel. Ezt követően áttekintjük a fejlesztési szándéknak megfelelő, rendelkezésre álló illetve kilátásban lévő forrásteremtési lehetőségeket, pályázati
konstrukciókat. Az általunk javasolt lehetőségekről tájékoztatjuk ügyfelünket, amelyek ismeretében közösen gondolkodva hozhatja meg döntését az optimális megoldás érdekében.

A pályázat összeállításának megkezdése előtt, fontos egyrészt átadnunk megbízónk részére azon dokumentumok listáját, amelyeket a benyújtandó pályázathoz szükséges csatolni, másrészt hozzájutnunk azokhoz az információkhoz és adatokhoz, amelyek a pályázat elkészítéséhez szükségesek. Menet közben szóbeli egyeztetésekkel is gyorsítjuk a projekt
kidolgozását, az információk gyűjtését. Az így megszerzett anyagot folyamatosan dolgozza fel a pályázati tanácsadó, és szakértelmével, valamint tapasztalatával biztosítja a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tartalom elkészítését. A kész dokumentációt, a beadás előtti egyeztetést és aláíratást követően mi nyújtjuk be a kiíró szervezetnek.

Ezt követően az adott pályázat közreműködő szerve érkeztető, illetve befogadó nyilatkozatot küld az ügyfélnek, majd a formai bírálat során szükség esetén hiánypótlást kér, esetlegesen tisztázó kérdést tesz fel, amelyekre adandó legmegfelelőbb válaszok megalkotásában
folyamatos segítséget nyújtunk. Az értékelést és pozitív bírálati döntést követően a szerződéskötés a következő lépés. A támogatási szerződés megfelelő tartalommal történő kiegészítése a lehető leghamarabbi szerződéskötés érdekében szintén tanácsadói közreműködést igényel.

A támogatási szerződés megkötését követően a pályázó jogosult az elnyert összeg lehívására. A pályázati dokumentációban bemutatott mérföldkövek megvalósulása esetén a projekt-előrehaladási jelentés segítségével lehetőség van részelszámolások bonyolítására, a támogatási összeg részeinek lehívására. A projekt megvalósulását követően a pénzügyi
zárójelentést kell benyújtani, melynek elszámolásában igazolni kell a projektnek a pályázatban bemutatott tartalommal történt teljes megvalósulását, és lehívásra kerül a támogatási összeg utolsó részlete is. Erre nem elegendőek az alapvető számviteli kimutatások, a támogatási szerződésben meghatározott indikátorok teljesülését is dokumentálni kell.

Átfogó, a pályázati projektciklus egészét felölelő szolgáltatásunk keretében a pályázat kidolgozása mellett hatékony konzultációkkal, a szükséges kimutatások, beszámolók elkészítésével, valamint az ellenőrző szervekkel való egyeztetéssel biztosítjuk a pályázatban vállalt kötelezettség megvalósítását. Szükség esetén segítjük a szerződésmódosítás folyamatát.

Alapvető célunk, hogy ügyfeleink színvonalas fejlesztési projektjeinek megvalósítását a céloknak maximálisan megfelelő, magas szinten kidolgozott pályázatokkal segítsük.

Így nem fordulhat elő, hogy olyan alapvető okok miatt ne jusson hozzá ügyfelünk az igényelt támogatáshoz, mint a kizáró okok figyelmen kívül hagyása, jogosulatlan pályázás, nem elszámolható költségelemek szerepeltetése a pályázati költségvetésben, a projekt nem felel meg a kiírás céljainak, a mellékletek formai és tartalmi követelményeinek figyelmen kívül hagyása, szükséges-e biztosítékot nyújtania a pályázónak, és ha igen, milyen biztosítéki formákat fogad el a támogató, stb.

bg1
bg2

A projektek zavartalan lebonyolításához az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

EgyüttMűködés

Kezdhetjük a munkát?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!